chronická únava  vyčerpání

Únava, syndrom chronické únavy.

Chronická ospalost, celkové vyčerpání, příznaky, léčba.

Únavový syndrom - hydroterapie Lázně - chronická únava

Lázně na únavový syndrom


Lázně na chronickou únavu
a vyčerpanost.

PhDr. Karel Hlavatý
Lázně na nervy, balzám pro duši.

Chronický únavový syndrom.

Centrum psychologie Jablonec
Program pro psychické vyčerpání, únavu a emocionální potíže.
Od r. 1992.

* HRV - diagnostika aktivity autonomního nervového systému
* HCA - celková aktivace nervového systému, obnova energie při vyčerpání
* WBC - celotělová kryoterapie
* metody psychologie

Lázně Jablonec nabízejí komorní, diskrétní prostředí s individuální péčí. Klienty jsou především lidé s problémy v oblasti psychiky. Pomáháme při psychickém vyčerpání, chronické únavě, depresích, vyhoření. Každému z hostů věnujeme intenzivní osobní péči. Programy připravuje a řídí psycholog. 

Pobyty:

Únava, základní pobyt pro regeneraci, 6 nocí + 20 hodin procedur, které příznivě ovlivňují únavu, psychické vyčerpání a stres.

První pomoc při únavě, 2 noci, 5 hodin posilujících procedur včetně konzultace
s psychologem, informace o příčinách a prevenci nadměrné únavy. Ceny ZDE

Napište nám: Kontakt ZDE
tel. 483 310 623, 777 310 622 

Jak na únavu a ospalost, jak se zbavit únavy.
Celková únava a vyčerpanost trápí nezanedbatelnou část populace. Nepřiměřená častá únava, chronický únavový syndrom, je stav, kdy se člověk cítí neskutečně unavený, slabý, vyčerpaný a bez energie. Zdánlivě bez zjevné příčiny. Za celý den nic pořádného neudělal, není schopen se přimět k aktivní činnosti, nic nestíhá. Sebemenší aktivita přináší absolutní vyčerpání, ospalost. Nepomáhá odpočinek ani spánek, dovolená ani nemocenská.

Únavový syndrom mívá nenápadné, často podceňované, varovné stádium. Může jím být kolísavá, špatná a depresivní nálada, emocionální reakce ve vztazích, výpadky výkonnosti. Již zde by měla nastoupit cílevědomá a pravidelná péče o psychickou kondici. Laický přístup k tomuto tématu bývá spojen s omyly. Vyplatí se konzultovat s odborníkem. V této fázi je možné rizikové faktory ovlivnit nesrovnatelně snadněji a s menšími celkovými ztrátami a investicemi, než v průběhu rozvinutého onemocnění.

Nové možnosti léčení únavy s rychlým účinkem:
Kryoterapie - moderní, vysoce efektivní fyzioterapeutická metoda. Pomáhá překonat únavový syndrom i vyčerpání. Chlad způsobuje restart psychických a fyziologických procesů, stimuluje produkci neurotransmiterů, serotoninu a endogenních morfinů. Dlouhodobě narůstá schopnost nervového systému odolávat zátěži. Kryoterapie je mimořádně rychlá a spolehlivá metoda v léčení chronické únavy.
Příklady lékařských zkušeností a studií najdeze ZDE


vyčerpání, chronická únava   únavový syndrom kryoterapie


Únavový syndrom, hlavní příznaky: potíže přišly nenadále a už to trvá neskutečně dlouho. Měsíce, rok i déle. Váš lékař provádí všechna možná vyšetření bez výsledku. Maximálně najde zduřené uzliny, zarudlé hrdlo, nepatrně zvýšenou teplotu. Vy cítíte bolesti svalů
a kloubů, bolesti hlavy na spáncích a za očima. Vše je tak deprimující, že se propadáte do beznaděje a depresí. Přidávají se poruchy spánku, střídají se emoce, nedaří se soustředit, zapomínáte...

Jaká je příčina vyčerpání, hledání odpovědi jak vzniká nadměrná chronická únava
– chronický únavový syndrom (CFS) , nemá jednoznačné závěry. Narušen je imunitní systém, selhává či reaguje neadekvátně. Poruchy vykazuje i endokrinní systém. Na disponovaného jedince nepříznivě působí stres a psychické vyčerpání, hromadění stresových metabolitů. Při současném působení škodlivých patogenů (viry, bakterie, mikrobi, plísně …) dojde při překročení kritické hranice k dezorganizaci biologických pochodů, imunitní systém nedokáže cizorodé látky účinně likvidovat. Organizmus je trvale přetížený a chronicky vyčerpaný.

Klasická léčba je, jako u řady jiných onemocnění, symptomatická: na zvýšenou teplotu antipyretika, na zduřelé žlázy antibiotika, na bolesti svalů antirevmatika, na bolest hlavy analgetika, na poruchy nálad antidepresiva, na problémy se spaním hypnotika. Neřeší se funkce imunitního systému ani stres nebo vyčerpání psychických rezerv. Neřeší se skutečnost, že psychické napětí má z následek vasokonstrikci, tj. snížení průchodnosti kapilár krevního a lymfatického systému. Buňky a tkáně, včetně nervových, jsou nedostatečně zásobené kyslíkem a živinami, nedokážou tvořit dostatek energie. Zpomaluje se odvádění metabolitů a toxinů z organizmu. Tkáně jsou náchylné k poškození, nervy málo výkonné, imunitní systém přetížený, psychické síly vyčerpané. Stresová zátěž se stává permanentní, neopouští vás. Organizmus, který je přírodou uzpůsoben na rovnováhu mezi mírou zátěže a časem pro regeneraci, dokáže havarijní stav kompenzovat jen po určitou dobu. Po překročení hranice, která je individuální, prostě vypíná. A únava je tady. A stres narůstá, vnitřních sil dále ubývá.

Léčba - terapie chronické únavy: při diagnóze či podezření na chronický únavový syndrom by vedle klasických postupů mělo léčení zahrnovat stimulaci endokrinního a imunitního systému a intenzivní doplnění psychické energie. Buňkám tělesných i nervových tkání je nutné poskytnout dostatek kyslíku a živin potřebných pro regeneraci a produkci energie. Aktivací lymfatického systému lze dosáhnout urychleného odvádění „odpadu“ z organizmu.

Léčení únavového syndromu, stejně jako většiny chorob souvisejících s chybnou reakcí imunitního systému, vyžaduje komplexní přístupe. Razantním impulzem s rychlým účinkem je chladová terapie. Důležitá je kontrola acidobazické rovnováhy (kyselosti organizmu), odstranění nejvýznamnějšího zdroje toxinů - hnilobných bakterií z tlustého střeva, péče
o stav psychiky, minimalizace dopadu stresové zátěže. Další informace o prevenci
a některých podmínkách léčby jsou na stránce poruchy imunity.

Novou možnost jak se rychleji zbavit únavy a překonat únavový syndrom nabízí KRYOTERAPIE. Jejím efektem je stimulace hormonů osy hypotalamus - hypofýza - nadledvinky. Optimalizuje činnost imunitních buněk, snižuje bolesti, podporuje pravidelný spánek, přináší pocit aktivity a činorodosti. Mobilizuje schopnost organizmu eliminovat vyčerpávající účinky virů a bakterií, zajišťuje okamžité metabolické změny, přináší několikanásobné zvýšení prokrvení. Tím tkáně, zejména nervové, získávají mimořádný přísun kyslíku, živin a energie. Související změny v produkci hormonů zvyšují výkonnost, zlepšují náladu. První změny jsou pozorovány již po pěti aplikacích. Ideální je kůra 15 až 20 vstupů do kabiny. Komplexní program pro překonání chronické únavy zahrnuje rehabilitační péči, relaxační i aktivační procedury a psychologickou podporu. Je vhodné absolvovat jej v uklidňujícím prostředí, které na člověka klade minimální nároky.

Lázně Jablonec nabízejí na chronickou únavu pobyty, obsahující všechny důležité složky. Účinný, individuálně přizpůsobený pobyt pro překonání únavy bývá nejčastěji v rozsahu
1 – 3 týdny. Potřebný čas závisí na intenzitě potíží a celkové době jejich trvání.

únava únavový syndrom, léčba

chronický únavový syndrom


Grafy HRV testu znázorňují změnu po 8 dnech:
- aktivita autonomního nervového systému ve všech ukazatelích dosáhla normy
- mentální i fyzický stres je po terapii v nízkém pásmu
- stresová odolnost (Stress Resistaince) stoupla z nízké úrovně k hranici vysoké odolnosti
- skóre celkového stresu pokleslo o 18 bodů

Kryoterapie pro prevenci a podporu léčení únavového syndromu:
Doba pobytu, a intenzita péče jsou vždy individuální.
Přiklad:
1 týden, 5x ubytování, snídaně, 10 x kryoterapie
2 týdny, 13x ubytování, snídaně, 25 x kryokabina + 26 procedur více na Kryo-Lázně

Program lze sestavit individuálně. Délka pobytu a rozsah péče se pak řidí možnostmi hosta. Zahrnuje procedury, které příznivě ovlivňují únavový syndrom: masáže, pulzní magnetické pole, kyslíková kůra, AVS, kraniosakrální terapie, koupel se solí z Mrtvého moře , suchá uhličitá koupel, koupel s rašelinou, hydromasážní vyhřívaný bazén ....
Na všechny procedury poskytujeme slevu 10%.
Více informací viz
CENÍK.

Únavový syndrom - AVS proti depresi a stresu

Únava - kyslíková kůra-zdroj energie pro nervy Únava - aktivace lymfatického systému

Napište nám: Kontakt

Lázně Jablonec
tel. 483 310 623, 777310622 

Další informace na téma chronický únavový syndrom na webu: Chronický únavový syndrom - CFS - Chronic Fatigue Syndrom www.chronicky-unavovy-syndrom.cz Archiv diskuse Chronický únavový sindrom http://diskuse.doktorka.cz/chronicky-unavovy-syndrom/10460/archiv/1010/ Benigní myalgická encefalomyelitida, známá též jako chronický únavový syndrom.. www.me-cfs.cz Diskusní fórum Chronický únavový syndrom - Ordinace.cz http://diskuse.doktorka.cz/chronicky-unavovy-syndrom/10460/archiv/1010/ Příčiny a diagnostika chronického únavového syndromu www.unavovysyndrom.cz/ Beltina.cz - Produkty: Chronický únavový syndrom http://www.beltina.cz/d63-chronicky-unavovy-syndrom-vycerpani.html Abeceda Zdraví nemoci.abecedazdravi.cz/chronicky-unavovy-syndrom Na únavu si stěžuje až jedna čtvrtina pacientů v ordinacích praktických lékařů .. http://www.ulekare.cz/clanek/chronicky-unavovy-syndrom-1204 Většina nemocných CFS (chronický únavový syndrom) má diagnózu neurastenie... http://www.o-zdravi.cz/clanky/neurastenie-chronicky-unavovy-syndrom-cfs.html
key words: chronický únavový syndrom, vyčerpání, nadměrná únava, ospalost, chronická únava, CFS.


www.relaxace.com © 2009