Hotel Relax Centrum JAblonec

Relax - Wellness penzion Jablonec

Relax Jablonec hotel penzion relaxační lázně Relax Centrum Jablonec
hotel relax penzion Jablonec

penzion RELAX Jablonec
Relaxace - relaxační pobyty


Tel. 777 310 623
info@relaxace.com

penzion Relax Jablonec
relax pobyty proti stresu.

Relax Termální lázně Relax pobyty, wellness

 

Penzion Relax - Relax Centrum Jablonec nad Nisou.
Připravujeme relax pobyty určené osobám s náročným povoláním, vystaveným stresu
a vyšší psychické zátěži. Užijte si víkendový relax, relaxační a wellness pobyty.

Penzion a Relax Centrum Jablonec nabízí regenerační programy již od roku 1990. Výborný efekt pobytů je dán odborností a zkušeností personálu, bohatou nabídkou procedur a mimořádně vysokou koncentrací pozitivní energie. Hostům věnujeme individuální péči, připravujeme relaxační programy podle přání, zaměřené na konkrétní potíže. Naše pobyty a relaxace jsou vhodné pro osoby na počátku i na vrcholu profesní kariéry, ženy, seniory.


V okruhu do 35 km od Jablonce nad Nisou
najdete hrady, zámky, skalní města, zříceniny hradů ze 13. století. Muzea, galerie, botanickou a zoologickou zahradu. V okolí jsou hory, přehrada, krápníkové jeskyně, Jizerské hory.

 Intenzivní relaxační programy.
Intenzivní relaxační víkendové, týdenní i klasické relax pobyty vede psycholog s týmem terapeutů. Jsou určeny zejména k udržení a obnově dobré duševní kondice. Uspokojí i ty, kdo za minimální čas chtějí absolvovat maximum účinných procedur. Každému je věnována individuální péče, proto na jeden termín zpravidla nepřijímáme více než 10 klientů. Hosté oceňují i neformální atmosféru a možnost sladit procedury s běžnými rekreačními aktivitami.

Relax pobyty s terapeutickým zaměřením jsou vhodné při:
* nemocech pohybového aparátu (revma, artrózy, bolesti zad, svalů a kloubů),
* nemocech dýchacích cest (astma, bronchitis),
* potížích psychického původu (stres, deprese, migrény, poruchy spánku, chronická   únava, poruchy soustředění),
* chorobách srdce a cév (ischemie, angina pectoris),
* nadváze a celulitidě,
* poruchách pozornosti, učení , dyslexii a LMD u dětí.

Podrobnější přehled relaxačních pobytů, relax programů najdete ZDE

Mezi hojně využívané relax procedury patří celotělová kryoterapie, transkraniální magnetická stimulace, harmonizační masáž zvukovou vlnou, japonská terapie shiatsu, audiovizuální stimulace centrálního nervového systému a další metody.

NEUROTECHNOLOGIE - AUDIOVIZUÁLNÍ STIMULACE MOZKU
Relaxační přístroje pro ovlivňování vědomí (psychowalkmany). Umožňují hlubokou relaxaci, ale i účinnou stimulaci mozkové činnosti. Výborné k odbourání stresu, únavy, překonání depresí. Pomáhají při studiu, zlepší pozornost, paměť, tvůrčí představivost. Potlačují trému, podporují učení jazyků. Programy k usínání, meditaci, autohypnóze, pro zvýšení mentální i fyzické výkonnosti. Pravidelné používání vede k vytváření nových spojů na nervových drahách mozku a přináší zvýšení IQ měřitelné testy. Vhodné i pro děti od 6 let.
Zajímavé prožitky mimo realitu, změněné stavy vědomí. Levné, lehce kontrolovatelné, bez rizika fyzické závislosti. Terapie i zábava.

relax relaxační přístroj

 

AVS, stimulace mozku: zkušenosti.

Relax Centrum Jablonec n. N. využívá kombinaci autogenního tréninku (AT) a audiovizuální a magnetické stimulace mozku (AVS, psychowalkman) pro dospělé i děti.

AVS (psychowalkman) používáme tam, kde lze doporučit k překonání potíží psychické povahy či k dosažení osobních cílů relaxační cvičení, případně autosugesci a vizualizaci. Psychowalkman napomáhá rychlému navození kvalitní relaxace u klientů, pro které je z jakéhokoliv důvodu nácvik některé z klasických relaxačních technik (např. jóga, autogenní tréning ..) málo vhodný. Pod vedením psychologa bývá již po druhém či třetím sezení dosaženo úrovně, na níž lze očekávat příznivé změny psychického stavu.

Pozitivní změny nastávají díky navození relaxační hladiny alfa mozkových bioproudů. Pak optimálně probíhají regenerační procesy na úrovni psychické i tělesné, stoupá odolnost vůči zátěži. Maximálně efektivní je imunitní systém. Odbourávají se stopy po stresujících negativních prožitcích, konfliktech. S uvolněním intuice, tvořivosti a schopnosti chápat souvislosti mizí překážky pro zapamatování a vybavování, snadněji probíhá učení. Zvýšená produkce endorfinů přináší více optimismu, přispívá ke zlepšení nálady a překonání depresivních stavů. Zmírňují se psychosomatické a neurotické příznaky jako podrážděnost, bolesti hlavy či žaludku, poruchy spánku, vyšší tlak atd. Navození frekvence theta otevírá přístup do podvědomí, umožňuje aktivně využít sílu autosugescí, poskytuje příležitost k uvolnění potlačených prožitků.

Programově řízená stimulace zrakových a sluchových center pravé a levé poloviny mozku podněcuje centrální nervový systém k optimalizaci výměny informací mezi hemisférami, k odstranění případných rozdílů frekvenčních hladin bioproudů v pravé a levé polovině mozku. AVS se tak řadí mezi metody "one brain - jednotný mozek". Vytváří podmínky pro rovnoměrné zapojení "logické, racionální" a "emoční, intuitivní" schopnosti mozku. To je jeden z předpokladů superlearningu, zrychleného, akcelerovaného, učení.

AVS je metoda snadno dostupná, s rychlým účinkem, téměř bez kontraindikací.

U dětí s ADHD, poruchami pozornosti či učení může mít audiovizuální stimulace psychowalkmanem výborné výsledky, pokud je příčinou problému právě nedokonalá spolupráce obou polovin mozku. Ať v důsledku nezralosti, nevyhraněného praváctví či leváctví, nebo drobného poškození části nervových drah. Doba potřebná k dosažení změn i rozsah možného zlepšení je velmi individuální. Během pokusného ověřování metody na skupině cca 150 dětí jsme zaznamenali spontánní dotaz učitelky matematiky rodičům propadlíka, co že se s chlapcem děje, že napsal písemku na výbornou. AVS neabsolvoval ještě ani 10 x. Ale ke zlepšení výkonu ve čtení a matematice u jiného chlapce byly nutné dvě návštěvy týdně po celý školní rok. Samozřejmě, aplikace psychowalkmanu je vždy spojena s drobnou intervencí poradny a s trpělivou prací rodičů doma.


EDR biofeedback rovněž využívá příznivého efektu relaxace. K navození frekvencí alfa dochází mnohonásobně opakovanou zkušeností s řízením průběhu počítačové hry. Program umožní úspěšný průběh akce jen když speciální senzor snímá elektrický odpor kůže jako konstantní nebo stoupající. Takových fyziologických hodnot je dosaženo jenom za předpokladu, že na úrovni centrální nervové soustavy nedochází k rušivým výkyvům ve frekvencích bioproudů. Musí nastat zklidnění elektrické aktivity vyvolané emocemi, nesoustředěností, odchylkami v uspořádání specifických oblastí mozku atd. Hráč je potom schopen dobré koncentrace pozornosti, oprostí se od emočních reakcí, nereaguje na nedůležité signály z okolí, minimalizuje aktivity psychické i tělesné. Zkušenost z dosažení koncentrace a sebekontroly při hře se uplatňuje i v reálném životě (škola, zaměstnání, vztahy k ostatním...). Efekt metody EDR biofeedback je v tomto ohledu srovnatelný s EEG biofeedback, který však umožňuje navíc přesnou lokalizaci rušivých ohnisek, diagnostiku a exaktní, měřitelné hodnocení změn biolektrické aktivity v průběhu léčby.
Terapeutické využítí předpokládá zpravidla nejméně 20 - 30 sezení. Pro trénink vůle a soustředění doporučujeme po intenzivním zácviku 1 - 2x týdně cca 30 minut.

Dosavadní zkušenosti nasvědčují, že rychlejší a trvalejší efekt je dosahován kombinací více metod. Individuální přístup psychologa ke klientovi a poradenskou konzultaci přitom považujeme za nezbytnou podmínku úspěchu, zejména jedná-li se o používání přístrojů k terapeutickým cílům.

Klienty Relax Centra mohou být i děti školního věku. K jejich nejčastějším problémům patří poruchy pozornosti a učení (dyslexie, dysgrafie, ADHD), ale i vady řeči, enuréza, poruchy hybnosti, psychické potíže. U dospělých převažují psychosomatické obtíže, podrážděnost, špatný spánek, bolesti hlavy, pocit vyčerpání, stavy deprese, strach, neurózy, konflikty. Našimi klienty jsou často lidé, hledající rezervy ke zlepšení výkonnosti ve studiu, zaměstnání či sportu, rychlou a intenzivní regeneraci psychické kondice.


Napište nám: Kontakt


Tel. 777 310 622 

Relax Centrum Lázně Jablonec
Novoveská 28 A  
466 01 Jablonec nad Nisou Nenašli jste vaš relax - prohlédněte další adresy na webu: Relax centrum Sepetná - největší hotelový bazén v Beskydech - Relaxace v Beskydech Relax Žena Atlas zena.atlas.cz/zdravi/relax/ Rádio Relax www.radio-relax.cz Hotel Relax Beskydy www.hotelrelax.cz RELAX DEKOKR www.relaxdekor.cz Avon Relax Centrum www.relax-centrum.cz KOMPLET - RELAX - PRAHA www.sweb.cz/komplet-relax/ Zahrada - Relax zahrada-relax.blog.cz Relax Tour www.relax-tours.cz Relax Sport www.relax-sport.cz Relax style www.stylish.cz/cs/relax-style/ Relax Tocna http://www.relax-tocna.cz/ relax-massage www.relax-massage.cz Lázně Relax www.lazne-relax-jablonec.cz/


www.relaxace.com © 2009