rehabilitace, rehabilitační centrum

Rehabilitace zdravotní, sportovní.
Rehabilitační masáže, rehabilitační pobyty.

Rehabilitace rehabilitační bazén rehabilitace rehabilitační centrum Jablonec

Rehabilitační centrum Jablonec,
léčebná rehabilitace, rehabilitační pobyty.

Rehabilitační masáže, cviky a cvičení, rehabilitace po úrazech, operacích, CMP mozkové příhodě. Soukromá rehabilitace pro sportovce.

Rehabilitace - rehabilitační zařízení Lázně Jablonec.

Rehabilitace ve spolupráci s psychologem, zdravotní rehabilitace po operaci, úrazu, mozkové příhodě. Dobu rehabilitace a obnovu poškozených tkání lze podstatně urychlit využitím kryoterapie v kabině Polar Space.

Rehabilitace Jablonec

Rehabilitace, rehabilitační pobyty.
Individuální a intenzivní rehabilitační péče.
Rehabilitace po úraze, operaci,
při onemocnění pohybového ústrojí
pro sportovce.


Shrnutí.

Nabízíme kvalifikovanou, rychlou a účinnou rehabilitaci. K dispozici je nadstandardní soubor terapeutických možností: kryokabina, prostorný hydromasážní rehabilitační bazén
s vodou o teplotě 36 stupňů, vibro plošina, podtlakový dynamický systém VacuShape, tepelné zábaly, audiovizuální stimulace CNS... . Vynikající tým zkušených fyzioterapeutů
a masérů, naprosto individuální přístup, maximální intenzita péče v příjemném prostředí, vlídný a vstřícný personál.

Bez včasné a kvalitní rehabilitace vás budou následky úrazu či operace trápit zbytečně dlouho. Funkce postižené úrazem či chirurgickým zákrokem se plně neobnoví, pokud je rehabilitace zahájena opožděně.

Lázně Jablonec - rehabilitační centrum.
Rychle dostupné soukromé zařízení pro individuální intenzivní rehabilitační péči. Odborná zdravotní, léčebná, regenerační i preventivní rehabilitace.

Ambulantní forma rehabilitace: rozsah a intenzita rehabilitační péče se řídí doporučením lékaře, fyzioterapeuta a možnostmi klienta. Termín první návštěvy je třeba dohodnout telefonicky na 777 310 622.

Rehabilitační pobyty: délka a intenzita rehabilitace se domlouvá s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, časovým a finančním možnostem. Nabízíme intizivní i dlouhodobou péči, pomáháme při akutních i chronických potížích.

Je velmi důležité vědět, že po úrazech, operaci, i v průběhu déletrvajícího chronického onemocnění, je práce lékaře - chirurga, traumatologa, ortopeda, neurologa, revmatologa - začátkem na cestě k uzdravení poškozené časti těla a obnově porušených fyzických
i psychických funkcí, odstranění či zmírnění bolesti. Steně důležitým faktorem, který rozhoduje o dalším vývoji zdravotního poškození, je správně vedená rehabilitace.
Ta má řadu forem, včetně mentální, psychické. Probíhat může od prvních dnů po ošetření. Maximálně důležité jsou první dny či týdny, kdy se dosahuje zásadního pokroku. Později bývá náprava obtížnější, pomalejší, nikoliv nemožná.

Rychlost, kvalita a rozsah uzdravení, obnova plné či maximálně možné pohyblivosti, závisí na správném, pravidelném a intenzitvním rehabilitačním cvičení. To je vždy dlouhodobé
a z podstatné části individuální, bez přímé přítomnosti terapeuta. Totéž platí při nápravě zanedbaných či chronických potíží a bolestivých onemocnění (revma, artróza, m.bechtěrev ....). Je omylem představa, že stačí docházet na rehabilitaci 2x týdně, nebo odjet rehabilitovat do lázní půl roku po úraze. Velkou chybou je smířit se s omezenými výsledky rehabilitace, příjmout tvrzení, že po třech nebo čtyřech měsících, po roce, už žádné výrazné zlepšení nenastane. Opak je pravdou - vždy může nastat změna. Aktivitou, cvičením a péčí k lepšímu, pasivitou k horšímu.

Rehabilitace - pobyty s individuální rehabilitační péčí.

Rozsah a intenzita rehabilitace se přizpůsobuje potřebám klienta. Konkrétní složení procedur a rehabilitační cviky a cvičení doporučí fyzioterapeut po vstupním rozhovoru.
U pooperačních a poúrazových stavů a při léčených potížích vyžadujeme informaci, příp. doporučení od ošetřujícího lékaře. Podmínkou rehabilitace jsou zhojené tkáně, vyjmuté stehy, schopnost a ochota klienta spolupracovat. Prostory rehabilitačního centra nejsou bezbariérové. Klient se sníženou pohyblivostí může pobyt absolvovat jen s doprovodem. Nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, pobyt i rehabilitační procedury se hradí
z vlastních prostředků.

Zaměření rehabilitační péče.
Komplexní rehabilitace, rehabilitační pobyty po úrazech a operacích.
Rehabilitace dlouhodobých a chronických potíží (revmatických onemocnění, artrózy,
m. bechtěrev ...).
Vertebrogenní syndromy - bolesti zad, ramene, hlavy (syndrom CC - cerviko kranialní,
CB - syndrom cerviko brachiální, LS - syndrom lumbo sakrální).
Bolestivé poruchy kloubů a svalů končetin: syndrom "zmrzlého ramene", syndromy manžety rotátorů , tenisový loket ....
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě - CMP.
Rehabilitace ortopedických onemocnění (vadné držení těla, skoliózy).
Individuální rehabilitační cvičení, léčebná tělesná výchova po úrazech a operacích.
Mobilizace periferních kloubů a páteře.

Preventivní rehabilitační programy.
Prevence a terapie při jednostranné pracovní zátěži - řidiči, práce u PC, sekretářky.
Děti, dorost, dospělí - potíže související s vadným držením těla.

Metody rehabilitace:
- masáže reflexní, rehabilitační, lymfatické, shiatsu, Hot Stones, kraniosakrální,
- měkké techniky, mobilizace, spinální dynamika, PIR postizometrická relaxace,
- rehabilitační cvičení na míčích, nácvik správného držení těla
- rehabilitační cvičení podle Mojžíšové
- uvolňování fascií
- audiovizuální a transkraniální stimulace.

Kryoterapie
je moderní, zcela mimořádný prostředek pro rehabilitaci. Akceleraci hojivých procesů, zmírnění bolesti při cvičení a rychlý postup rehabilitace podporuje kryoterapie
v POLÁRIU. Hlavním přínosem této nejmoderněší metody je mnohonásobné zrychlení hojivých procesů, snížení bolestivosti, rychlé uvolnění zatuhlých svalů a vazů, zvýšení rozsahu pohyblivosti kloubů pro rehabilitační cvičení. Pro svoji mimořádnou účinnost je někdy kryoterapie označována jako Kneippova metoda či Priessnitzovy lázně 3. tisíciletí.

Ceny (příklad):

Základní rehabilitační pobyt:
6x ubytování, snídaně, 12 x rehabilitační procedury ......................... 7.800,- Kč.
- rozšíření rehabilitační péče lze domluvit individuálně

Intenzivní rehabilitační pobyt

2x ubytování, snídaně, 8 hodin rehabilitační péče a procedur ............ 6.800,- Kč.
Každá další noc, 3 hodiny péče .................................................... 2.500,- Kč.

Rehabilitační minimum:
Ubytování, snídaně, 1 hodina rehabilitační péče a procedur .............. 1.200,- Kč / noc.
Celkový rozsah rehabilitace lze upravovat podle momentální
kondice a individuálních požadavků.

Příplatek za ubytování v samostatném pokoji .................................... + 200,- Kč / noc.
Pobyt s polopenzí (studená večeře) .................................................. + 130,- Kč / noc.
Celodenní strava (oběd, studená večeře) ........................................... + 250,- Kč / noc.

 


tel. 777 310 622 
info@relaxace.com

Napište nám: Kontakt.


www.relaxace.com © 2009