Parkinson Parkinsonova

Parkinsonova choroba, m. Parkinson - lázně.

Parkinsonova choroba - rehabilitace v teplé vodě lázně hotel - parkinson lázně - Parkinsonova choroba

Kryoterapie Parkinsona
podpora léčení Parkinsonovy choroby.

Parkinson

m. Parkinson je zařazován mezi autoimunitní onemocnění. Projevy nemoci jsou důsledkem snížené tvorby dopaminu. Předpokládá se, že u mnoha starších nemocných lze počátek choroby hledat ve věku kolem 40 let. V tomto věku by měla probíhat prevence.


Diagnóza Parkinsona vychází z klinických příznaků a odpovědi na léčbu.


Lázně Jablonec
nabízejí možnost využít chladovou terapii m. Parkinson v kryokabině. Kryoterapie má zejména v západní Evropě tradici více než 30 let. Parkinsonova nemoc je uváděna mezi indikacemi pro tuto fyzioterapeutickou metodu. Její účinky jsou myorelaxační - uvolňuje svalové napětí, analgetické - snižuje bolestivost ve svalech, kloubech i vazech, vasodilatační - rozšiřuje mikrokapiláry krevního řečiště, zlepšuje zásobení tkání kyslíkem a živinami. Pomáhá dosažení správného svalového tonu, snižuje výskyt a intenzitu nežádoucích spazmů. Metoda zásadním způsobem ovlivňuje endokrinní systém, podporuje produkci neurotransmiterů i endogenních morfinů, má významný antidepresivní a psychostimulační efekt. Navozuje pocit vitality, životní síly. Podporuje produkci růstového faktoru a obnovu poškozených buněk.

 

Další informace o nemoci, příznacích, léčení a programu na Parkinsonovu nemoc v Lázních Jablonec najdte zde.
Ceny za pobyty s lázeňským programem na podporu léčení Parkinsonovy nemoci jsou ZDE


Parkinsonova choroba - kryoterapie Polárium kryoterapie parkinsonova choroba

www.relaxace.com © 2009