Oslabená imunita - poruchy imunity.

Koupele na posílení imunity Lázně podpora imunity


Souhrn:
Oslabená buněčná imunita, snížená imunita, imunopatologická reakce.
Důležitými příčinami poruchy imunity, chybné reakce imunitního systému u dětí
i dospělých, a souvisejících onemocnění jsou velmi často:
- zvýšená acidita, poruchy acidobazické rovnováhy
- toxické plísně, kvasinky
- stres, psychogenní a emocionální vlivy.
Ve fázi prevence, terapie a rekonvalescence má smysl pokusit s ovlivnit všechny tyto faktory.

Celotělová kryoterapie je dnes označována za nejúčinější a nejrychlejší cestu ke zvýšení buněčné imunity. Aplikace chladu v kryokabině způsobuje restart imunitního systému, optimalizaci psychických a fyziologických procesů. Potlačuje zánětlivé procesy v těle. Stimuluje produkci neurotransmiterů, serotoninu a endogenních morfinů. Dlouhodobě narůstá schopnost organizmu a nervového systému odolávat zátěži. Více ZDE.

Autoimunitní onemocnění, některé příčiny imunopatologických reakcí.
Počet onemocnění způsobených poruchami imunitního systému v posledních letech významně roste. Chybně reagující imunitní systém je příčinou velkého množství obtížně léčitelných nemocí. Projevem poruchy imunity jsou alergie, ekzémy, astma, lupénka, revmatická onemocnění, roztroušená skleróza, Bechtěrevova choroba, myastenie, narkolepsie, trombocytopenie, systémový lupus (SLE), diabetes 1. typu, chronický únavový syndrom a celá řada dalších.
Jedno mají všechny tyto choroby společné. Souhra buněk nesmírně složitého imunitního systému určeného k rozpoznávání, označení a likvidaci cizorodých, organizmu nebezpečných látek, se poruší. Obranný systém začne napadat a likvidovat buňky ve tkáních vlastního těla, reaguje na látky organizmu neškodné či prospěšné.

Porucha imunity může nastat na různých místech systému. Na úrovni jednotlivých výkonných částí, v oblasti přenášení informací mezi nimi, ale i na úrovni nervového či hormonálního řízení. Dispozice oslabení buněčné iímunity, poruchy a chybné funkce jsou patrně zapsané v genech. Co může být příčinou nežádoucí změny genetické informace.
Na jaké vlivy z vnějšího světa či vnitřního prostředí reaguje buněčná imunita, to je předmětem intenzivního výzkumu.

Existuje významná shoda poznatků moderní medicíny, informací z dávné historie, alternativních metod, lékařů Východu i Západu, v názorech na zásadní význam životního prostředí a životního stylu pro imunitu. Jsou to okolnosti, které mohou spolupůsobit na vznik dispozic, ale i vyvolat chybnou imunitní reakci, tj. projevy nemoci. Ovlivnit její intenzitu, průběh a trvání. Setkáme-li se s chorobou, je nezbytné podpořit terapii snahou o změnu těchto podmínek.

Důležité příčiny poruch imunity jsou:
1. Zvýšená kyselost - acidita organizmu (ovzduší, voda, potrava).
2. Aktivita hnilobných baktérií, kvasinek a plísní s jejich toxickými metabolity.
3. Psychická zátěž, vyčerpání, negativní emoce a stres.

Zvýšená acidita - překyselení organizmu a imunita.

Zdroje kladných iontů, které podmiňují kyselost jsou v ovzduší, vodě a potravě.
Nejčastější příčinou zvýšené koncentrace kladných iontů v ovzduší je snížené proudění vzduchu ve městech, nedostatečné větrání v bytech, exhalace, smog, moderní stavební technologie využívající železo, sklo a plasty, syntetické textilie a podlahové krytiny.. Acidita - kyselost organizmu se zvyšuje vdechováním vzduchu s převahou kladných iontů.

Voda z veřejných vodovodů a některých přírodních zdrojů bývá mírně kyselá, aciditu organizmu ovlivňuje při koupání. Koupel se solí z Mrtvého moře je naopak výrazně zásaditá a může aciditu organizmu snížit.

Kyselost v těle zvyšují některé potraviny, např. velké množství bílkovin potravě, uzeniny, sádlo, máslo, tvaroh, sýry, vejce, luštěniny, sladkosti, nealkoholické nápoje sycené a slazené, káva, černý čaj, ovocné čaje. Alkohol, pivo, víno, analgetika. Nadměrná tělesná námaha, stres, hněv, zplodiny tabáku. Acidobazická rovnováha je důležitou podmínkou pro řadu metabolických dějů v organizmu. Je potřebná pro správnou funkci ledvin, lymfatického systému i pro spalování tuků.

Kontrola acidity:
měření pH ranní moči testovacími proužky. Převažuje-li v organizmu kyselé prostředí, je vhodné upravit stravu a životní styl, pobývat v přírodě, dopřát si solné koupele, případně pro korekci užívat doplňky pro snížení acidity. Osvědčené je švýcarské Basico.
Onemocnění způsobená poruchou imunity se zlepšují pobytem u moře a na horách. Vzduch je tam bohatý na záporné ionty, stejně jako slaná voda a strava plná zeleniny.

Kvasinky, plísně, bakterie tlustého střeva a imunita.

Řada lékařů a terapeutů je přesvědčena, že oslabená či snížená buněčná imunita má počátek v tlustém střevě. Nevhodné složení střevní mikroflóry je důsledkem převahy živočišných bílkovin a tuků v potravě. Některá onemocnění a léky (antibiotika) mohou zlikvidovat kulturu zdraví prospěšných bakterií typu lactobacilus. Stěny tlustého střeva se pak stávají živnou půdou pro hnilobné a kvasné procesy. Kvasinkám a plísním vyhovuje kyselé prostředí. Přemnoží-li se, produkují ve zvýšené míře toxiny, které procházejí sliznicemi, vstřebávají se do krevního a lymfatického řečiště. Narůstá riziko mykózy, candidozy a dysbiozy - autointoxikace. Dojde k narušení funkce buněk imunitního systému a rozvoji výše zmíněných onemocnění (alergie, ekzémy, lupénka ...).

Úprava střevní mikroflóry
je základ pro posílení imunity. Je nejdůležitější součástí terapie nemocí souvisejících s poruchou funkcí imunitních buněk. Důkladné očisty nejen střeva, ale i cév krevního a lymfatického systému, je možné dosáhnout pomocí Aloe Vera Barbadensis Miller. Optimální je kůra v trvání 2 - 3 měsíce, s dávkováním podle hmotnosti - na kilogram váhy 1 ml aloe ve dvou denních dávkách. později preventivně 2x denně 25 ml. Na likvidaci toxických kvasinkových kultur, borélie a chlamydie je vynikající Candimis – oregánový olej, obsahující nejsilnější známé přírodní antibiotikum carvacrol (karvakrol).  
Po vyčištění tlustého střeva, ale i po průjmu nebo léčbě antibiotiky je nutno obnovit střevní mikroflóru. Ideální jsou kapsle obsahující Acidophillus lactobacilus, Acidophillus rhamnosus a Bifidobacterium bifidum.

Psychické vyčerpání, negativní emoce, stres a imunita.

Význam psychiky pro zdraví a překonání nemoci je zdůrazňován od pradávna.
Informace o podnětech, které mohou narušit homeostázu – rovnováhu vnitřního prostředí v organizmu, jsou v rámci neuroendokrinní a imunitní soustavy zprostředkovány obousměrným působením cytokinů, hormonů a neurotransmiterů. Centrální nervový systém ovlivňuje funkce imunitních buněk pomocí hormonů uvolňovaných osou HPA (hypotalamus – hypofýza - nadledvinky). Hladina těchto hormonů se významně mění v závislosti na emoční situaci. Doprovázejí zlost, agresivitu, strach, úzkost. Uplatňují se při stresových odpovědích, proto jsou nazývané stresovými hormony. Sympatický nervový systém reguluje funkci imunitního systému především prostřednictvím neurotransmiterů. I jejich tvorba přímo souvisí s emocemi a jejich intenzitou. Mozku je přisuzována imunoregulační úloha, na imunitních buňkách – lymfocytech jsou přítomné receptory pro řadu HPA osou uvolňovaných hormonů. Je-li souhra mezi nervovým, endokrinním a imunitním systémem narušována negativním emočním napětím či stresovými podněty, projevuje se porucha na všech úrovních systému, včetně imunitní reakce (Besedovsky a del Rey, 1996). Hormony uvolňované HPA osou mají schopnost působit na nitrobuněčné receptory a měnit genovou transkripci. Nejobecnější odpovědí těla na podněty, které by mohly narušit vyváženost vnitřního prostředí je zánět. Reakce imunitních buněk má souvislost i se střídáním dne a noci. Je pravděpodobné, že i životní styl moderního člověka, který se v mnohých případech vymkl z přirozených životních rytmů, může být důvodem deregulace zánětové odpovědi, která vyústí až v poškozující imunopatologickou reakci.

V této části textu byly použity informace čerpané z článků:

Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc. na www.tigis.cz/PSYCHIAT/psychsupp204/11.htm 
Prof. MUDr. Jan Krejsek DrSc. www.sanquis.cz/index.php?linkID=art160
MUDr. Karel Nouza, DrSc. www.zdrava-rodina.cz/med/med0301/med0334.html

Z uvedených faktů přesvědčivě vyplývá, že důležitou součástí prevence poruch imunity, stejně jako terapie všech onemocnění, způsobených chybnou reakcí imunitního systému, je také péče o psychiku, vnitřní vyrovnanost a zvládání stresu. Příznivý vliv na emoce a neurohumorální aktivitu CNS,  má transkraniální magnetická stimulace, relaxační procedury a cvičení, metody audiovizuální stimulace. Kryoterapie má imunomodulační účinky díky stimulaci tvorby neurotransmiterů a ovlivnění hormonální činnosti, zejména hormonů HPA osy.

Sdílet

Lázně Jablonec zasílají poštou přípravky pro kontrolu acidobazické rovnováhy, sůl
z Mrtvého moře, Aloe Vera k očistě vnitřního prostředí organizmu, Candimis i probiotika. Nabízejí účinné pobyty k obnovení emoční rovnováhy a překonání depresí či stresu. Zvýhodněné jsou pobyty k překonání poruch imunity s využitím kryokabiny.
Převratné možnosti při zvládání řady nemocí, od alergií po roztroušenou sklerózu, pro nejmenší děti i dospělé, přináší též Colostrum.

Lázně Jablonec
tel. 483 310 623, 777310622 
imunita@relaxace.com


www.relaxace.com © 2009