Aloe vera

Dopravně psychologické vyšetření řidičů.

Psychotesty pro řidiče, posudky,
psychologické vyšetření řidičů Jablonec
, Liberec .

Příjemná atmosféra, vlídné zacházení,
vysoká úspěšnost.


Dopravně psychologické vyšetření řidičů

provádí akreditovaný dopravní psycholog.

Psychotesty pro profesní průkaz - psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy. Psychotesty pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení.

Výsledky obdržíte ihned, platnost testů není omezená.

Objednávky telefonicky na 777 310 622.
Psychologické vyšetření provádíme na pracovišti v Jablonci nad Nisou.
Testy nabízíme také mimo pracovní dny a v odpoledních termínech, objednání do 24 hodin.

Budete potřebovat občanský průkaz a potvrzení o zdravotní způsobilosti od Vašeho lékaře. Žadatelé po zákazu řízení také výpis z karty řidiče, příp.doklad z projednávání přestupku.

Cena za psychotesty je 2.070,- Kč + DPH, celkem 2.500,- Kč
Platba předem: 1.895,- + DPH, celkem 2.300,- Kč.

Úspěšnost v testech je vysoká. A pokud je výsledek psychologických testů nepříznivý, neplatíte. Příčiny jsou vysvětleny v bezplatné konzultaci. Psychotesty, nebo jejich část, lze opakovat.

Dopravně psychologické vyšetření:
- psychologické testy pro řidiče, všechny skupiny C, D, E,
- testy řidičů vozidel s právem přednostní jízdy
- § 123 d), vrácení řidičského oprávnění ( ŘO ), vybodovaní řidiči
- vyšetření řidičů taxi
- psychotesty pro učitele a instruktory autoškoly
- psychologické vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti, pro seniory ..
- vyšetření na žádost zaměstnavatele, provozovatelů autodopravy, vyšetření po nehodách


Psychotesty řidičů z povolání.

Novoveská 28a, Jablonec nad Nisou

Individuální termíny pro psychotesty , včetně. § 123 d) :
Krátké objednací lhůty, termíny i o víkendech.

Dopravně psychologické vyšetřeni zahrnuje zejména: zkoušky k posouzení schopnosti koncentrace pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí, dotazníky a testy osobnosti.
Psychotesty se provádějí písemnou formou, na počítači i formou rozhovoru.

Dopravně psychologické vyšetření trvá nejčastěji zhruba 3 hodiny. Výsledky v podobě písemného vyjádření obdržíte ihned.

Napište nám: Kontakt

Psycholog: PhDr. Karel Hlavatý, Novoveská 28 a, 466 01 Jablonec nad Nisou,
telefon: 777 310 622§ 87a zákon č. 411/2005.

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil
o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena
z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let
a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.


Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení
řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

 

 

Vše pro řidiče, autoškoly autostudy.cz/blog/

KW: psychotesty, dopravně psychologické vyšetření ambrožová, pro řidiče, řidičů


www.relaxace.com © 2009