Deprese.

Centrum prevence a terapie deprese - individuální pobyty, osobní péče.
Léčení deprese - lázně deprese - léčení Deprese - psychoterapie

Deprese - individuální terapie.

Pomoc při depresi, psycholog, soukromé lázně.

Psychické vyčerpání, stres. Depresivní stavy a deprese.

Léčba v akutní, udržovací a doléčovací fázi. Individuální podpora léčení deprese
v soukromých lázních. Diskrétní a neformální prostředí, přátelský osobní přístup.
Metoda HCA (holistic cerebral activation), účinná pomoc při vyčerpání, únavě, stresu, depresích, úzkostech.


Ceny za pobyt najdete na stránce Lázně - Ceník.

Jsme soukromé nezdravotnické zařízení, pojišťovny naši péči nehradí.

Deprese - projevy, příznaky, zvládání a léčba.


Deprese - slovo, které vyjadřuje stav, kdy člověk cítí beznaděj, smutek, pochybnosti, vyčerpání, často pláče. Při depresi ztrácí energii, zájem o práci, známé, kamarády, o život. Deprese přináší ztrátu sebevědomí, pesimismus, obavy z budoucnosti, úzkost, neschopnost radovat se. Depresivní myšlení se vytrvale a stereotypně vrací ke stejným tématům. Přicházejí přehnané, často i bludné pocity provinění. Deprese bývají zpravidla doprovázené somatickými potížemi. Jsou to nejčastěji poruchy spánku, nepříjemné sny, bolesti (hlavy, kloubů, zad, žaludku, srdce), potíže s přijímáním potravy a trávením (nechutenství nebo přejídání, průjmy i zácpa), objevují se závratě, dušnost, dýchací potíže. Intenzita příznaků bývá nejsilnější ráno a dopoledne. Oproti špatné náladě mají projevy deprese mnohem silnější a dlouhodobější vliv.

Špatná nálada trápí člověka podobnými příznaky jako deprese, pomine zpravidla za pár hodin, někdy do druhého dne. Dá se do určité míry ovlivnit vůlí.

Depresivní nálada může trvat několik dnů i týdnů. I když člověka velmi trápí, zpravidla časem odezní. K získání radostnějšího pocitu mohou přispět oblíbené aktivity, přátelé, nová setkání, zaujetí prací, sport, relaxační cvičení. Zásadní význam pro odeznění krize mívá rozhovor s někým, kdo má životní zkušenosti, příp. s psychologem.

Deprese v medicínském pojetí je onemocnění s intenzivními projevy, které trvají velmi dlouho a silně ovlivňují každodenní život nejen člověka depresí zasaženého, ale i jeho okolí. Deprese se dotýká rodiny, přátel, zaměstnání. Protože je deprese doprovázena poruchou metabolizmu důležitých hormonů v organizmu (serotonin, dopamin, noradrenalin), neumí léčba zpravidla zvládat příznaky bez pomoci léků. Doba potřebná pro léčení deprese se obvykle počítá spíše na měsíce než na týdny. Farmakoterapii při depresi je vždy potřebné doplnit psychologickou pomocí, která umožní překonat psychické vyčerpání a stres vyvolaný dlouhodobými potížemi.

léčení deprese


Léčba deprese má své fáze. Akutní léčba má za cíl zvládat příznaky a umožnit obvyklé fungování pacienta. Trvá zhruba 2 měsíce. Udržovací léčba po dobu přibližně 3/4 roku.

Preventivní léčba, jejím cílem je zabránit návratu nemoci. Bývá dlouhodobá, záleží na mnoha okolnostech.

Prožívat depresivní stavy a nálady či onemocnět depresí může každý z nás. Statisticky jsou zhruba 3 x častěji mezi nemocnými ženy. Aby člověk onemocněl, musí se sejít několik podmínek. Určitou roli hrají vrozené dispozice k depresi. Více jsou ohroženi lidé zodpovědní, s vysokými nároky na sebe samotné, na přesnost a pořádek, pracovití, emočně citliví, ohleduplní.

Významnou příčinou vzniku deprese je dlouhodobá psychická zátěž - stres (rodina, škola, práce, náročné cíle, problémy ve vztazích, péče a zodpovědnost za druhé, nevyřešené problémy z minulosti), která postupně odčerpává energii a oslabuje psychickou odolnost, způsobuje úzkost. Ve stavu vyčerpání nabývají i obyčejné starosti obludných rozměrů
a zdají se neřešitelné. Důležitá je i celková zdravotní kondice - prodělaná onemocnění, hormonální funkce v různých životních obdobích, odolnost imunitního systému. Připravenou chorobu obyčejně uvolňuje t.zv. "spouštěcí situace" - zpravidla událost, zážitek, krize, životní situace, ale často jen okamžik, který se hluboce dotkne duše.

Když deprese přichází.
Pokud s velkou pravděpodobností cítíte, že špatná nálada, bolest, "depka" je přirozenou , logickou reakcí na určitou situaci (krize vztahu, nemoc, ztráta blízkého člověka, neúspěch), a že máte dost síly k překonání takové situace, je normální vydržet zhruba 3 - 7 dní, ztrátu si protrpět. Takové prožitky patří k životu.

Tušíte-li však, že to co se odehrálo bude pro vás nebo vaše blízké či známé " k nepřežití", nečekejte až vás deprese vyřadí z normálního života, pokuste se jí předcházet. Neostýchejte se, obraťte se o pomoc na svého lékaře. V akutní krizi výborně a rychle zabírají sedativa. Jejich včasným nasazením někdy lze předejít vleklým a obtížně napravitelným psychickým poruchám.

Trvají-li depresivní pocity, nálady, emoční stavy déle než týden, vyhledejte psychologa nebo lékaře. Nebraňte se nasadit antidepresiva, ať v podobě bylin a bylinných preparátů nebo léků. Moderní léky na depresi jsou bezpečné, nevyvolávají závislost, neomezí vás v dalších aktivitách. Pomáhají zvýšit psychickou odolnost a vyrovnat hladinu hormonů, které jsou za nálady a emoce zodpovědné. Včasné nasazení může výrazně zkrátit dobu léčení deprese.
Bylinné preparáty lze na stres a deprese doporučit při mírnějších potížích.

Moderní antidepresiva - pomoc při depresi. Jsou nenávyková, doporučujeme užívat je delší dobu a vysazovat zvolna, pod lékařským dohledem. Příznivý efekt farmakoterapie se projeví relativně brzy, zpravidla po týdnu. Po zvládnutí nejsilnějších akutních příznaků deprese je velmi žádoucí spojit klasickou lékařskou péči s pomocí psychologa nebo psychoterapeuta. Zvýší se tak naděje na změnu těch okolností, které představují základ problému či onemocnění.

Cílem psychoterapie deprese je například
- zjistit, příp. upravit rizikové charakteristiky osobnosti,
- příznivě ovlivnit postoje k sobě samotnému, k aktuálním potížím, k okolí, budoucnosti atp.,
- doplnit chybějící psychickou energii
- doporučit změny životního stylu, posílit regenerační aktivity (koupele, masáže, relaxační techniky..).

Velkou pomocí umožňující zvládát deprese je kryoterapie. Naše vlastní výsledky jsou
v souladu se zprávou z výzkumu léčení depresí, kterou publikovali Rymaszewska J., Tulczynski A., Zagrobelny Z., Kiejna A., Hadrys T. pod názvem Influence of whole body cryotherapy on depressive symptoms. Viz. preliminary report. Acta Neuropsychiatrica 2003: 15: 122–128.

Působení velmi nízkých teplot v kryokabině při depresi vyvolává mohutnou mobilizační reakci. Její součástí je okamžitá produkce endorfinů a serotoninu, látek zodpovědných za náladu. Procedura má silný myo- a psychorelaxační účinek, uvolňuje napětí, redukuje úzkost, potlačuje bolest. Silné účinky na deprese jsou patrné velmi rychle. U většiny osob se nálada výrazně zlepší již po první návštěvě kryokabiny. Zároveň odeznívají mnohé
psychosomatické potíže, jako poruchy spánku či bolesti hlavy. Základní kůra v rozsahu
10 aplikací dokáže odstranit i dlouhotrvající potíže.

Rovněž transkraniální magnetická stimulace představuje neobyčejně účinný prostředek prevence a léčby.

Deprese- kryoterapie léčba chladem


Jako součást prevence, terapie i doléčování deprese je vhodné na čas změnit prostředí, které je se vznikem depresí spojeno. Navštívit lázně, vybrat si klidnou dovolenou.

Naléhavě varovat je třeba před alkoholem a drogami. Jejich účinkem se může podařit krátkodobý únik z depresivních pocitů. Ten je zpravidla následovaný těžkou kocovinou. Alkohol a drogy zesilují ty emoce, které se snažíme překonat.

 

Tel. 483 310 623 
info@relaxace.com
Kontakt, objednání >>>ZDE


www.relaxace.com © 2009