Deprese a její léčba

Deprese, projevy, příznaky deprese a její léčba.

Soukromé lázně - od r. 1992.

Centrum prevence a terapie pro deprese, psychické a emocionální potíže.

Deprese lázně Deprese - léčení - lázně

Deprese a stres
individuální péče v komorním prostředí.

Pomoc při depresi - psycholog.

psycholog Lázně Jablonec

Deprese, únava, vyčerpání

Pobytové i ambulantní programy.Včasná pomoc má naději na rychlejší efekt. Je lépe nečekat, až bude nejhůř.
Optimální je preventivní péče.


Léčba - terapie úzkosti a psychického vyčerpání. Komplexní přístup umožňuje dosáhnout změn na úrovni funkcí mozku, řízení psychiky, úpravy emocí a doplnění energie. Odblokujeme psychické napětí, posilujeme celkovou odolnost nervového systému. Pro konzultace lze využít každodenní přítomnost psychologa.

V programech se uplatňují nejmodernější technologie. Využíváme maximálně účinnou kombinaci psychologických, relaxačních a fyzioterapeutických metod, včetně stimulace nervového systému.

Mimořádné možnosti nabízí kryoterapie
, nová terapeutická metoda s unikátními účinky. Stimuluje tvorbu serotoninu, má schopnost velmi rychle aktivovat nervové buňky, překonat chronickou únavu, deprese, vyčerpání i úzkost. Kryoterapie je velmi dobře snášena, není však nezbytnou složkou programu.

PŘÍKLADY programů:

Příznaky deprese

Konzultace psychologa, cena 800,- Kč.

První pomoc při depresi a vyčerpání
Pobyt na 2 noci, 4 hodiny procedur včetně rozhovoru s psychologem.
Deprese - základní preventivní program,
6 nocí + 10 hodin péče.

Standardní pobyt,
od 6 nocí a 18 hodin procedur.

Optimální trvání programu je dva až tři týdny. Při rozhodování o délce pobytu a rozsahu péče by mělo být přihlédnuto k době trvání potíží.

Ceník.

Napište nám: ZDE
Tel.: 777 310 622 

léčba deprese

zvládání deprese


Jsme unikátní, stejnou kombinaci psychologické péče a jedinečných metod nenajdete
v žádném jiném zařízení. Graf ukazuje zlepšení psychického stavu po prvním týdnu:
- aktivita autonomního nervového systému ve všech ukazatelích dosáhla normy
- mentální i fyzický stres je po terapii v nízkém pásmu
- stresová odolnost (Stress Resistaince) stoupla z nízké úrovně k hranici vysoké odolnosti
- skóre celkového stresu pokleslo o 18 bodů

Mimořádně úspěšná je metoda kryoterapie. Nízká teplota způsobuje rychlý restart psychiky a fyziologických procesů, stimuluje produkci serotoninu, neurotransmiterů a endogenních morfinů. Zvyšuje schopnost nervového systému odolávat zátěži. Více ZDE.
Odkazy na vědecké studie o účinnosti kryoterapie při léčení deprese ZDE.


příznaky deprese, její léčba - kryoterapie

Deprese, depresivní stavy, psychické vyčerpání, stres.

Trpíte depresí a únavou, hledáte cestu jak překonat psychické potíže, deprese či stres?
Nabízíme Vám ověřené terapeutické postupy, využití poznatků KBT, spojení tradičních metod s moderními postupy. Pobyt pomůže překonat momentální obtíže, naučíte se zvládat příznaky deprese v budoucnosti.

Lázně Jablonec a psychologická poradna více než 20 let pomáhají zvládat deprese a jejich příznaky, úzkost, stres, únavu, psychické vyčerpání, syndrom vyhoření. Pobyty jsou účinné ve fázi léčby preventivní, akutní i doléčovací. Váš osobní program připraví psycholog na základě vstupní konzultace.

Léčení deprese, zvládání depresivních stavů, či prevence deprese zahrnuje individuální péči v neformálním a diskrétním prostředí soukromého zařízení s limitovanou kapacitou.

Pomoc při depresi
metodou HCA je rychlá a účinná. Holistic cerebral activation představuje mimořádnou pomoc při exhaustivních stavech jako chronická únava, burn-out, stres, deprese, úzkosti. Unikátní je možnost aplikovat i moderní, velmi úspěšné postupy terapie depresí. Součástí programu může být transkraniální magnetická stimulace, fototerapie
i mimořdně efektivní kryoterapie. Intenzivní terapie přináší velmi dobré výsledky již během dvou týdnů.

Deprese - příznaky, projevy, zvládání a léčba.

Deprese - člověk cítí beznaděj, smutek, pochybnosti, vyčerpání, často pláče. Při depresi ztrácí energii, zájem o práci, známé, kamarády, o život. Deprese přináší ztrátu sebevědomí, pesimismus, obavy z budoucnosti, úzkost, neschopnost radovat se. Depresivní myšlení se vytrvale a stereotypně vrací ke stejným tématům. Přicházejí přehnané, často i bludné pocity provinění. Deprese bývají doprovázené psychosomatickými potížemi. Jsou to nejčastěji poruchy spánku, nepříjemné sny, bolesti (hlavy, kloubů, zad, žaludku, srdce), potíže s přijímáním potravy a trávením (nechutenství nebo přejídání, průjmy i zácpa), objevují se závratě, dušnost, dýchací potíže. Příznaky deprese jsou nejsilnější ráno a dopoledne. Projevy deprese nelze ovlivnit vůlí, jejich vliv je silný, dlouhodobý.

Špatná nálada trápí člověka podobnými příznaky jako deprese, pomine zpravidla za pár hodin, někdy do druhého dne. Do určité míry ji lze kontrolovat. Častější výskyt není dobré podceňovat, může být symptomem ubývání vnitřní energie. Vyšší emocionální reaktivita přispívá k disharmonii ve vztazích, nepříznivě ovlivňuje výkon. Mezi prioritami by se tedy měla objevit cílevědomá a pravidelná péče o psychickou kondici. Laický přístup k tomuto tématu bývá spojen s omyly. Vyplatí se konzultovat s odborníkem.

Depresivní nálada je čsto první fází onemocnění. Může trvat několik dnů. I když člověka velmi trápí, na rozdíl od deprese za příznivých okolností časem odezní. K získání radostnějšího pocitu mohou přispět oblíbené aktivity, přátelé, nová setkání, zaujetí prací, sport, relaxační cvičení. Zásadní význam pro překonání krize a prevenci nepříznivého vývoje mívá rozhovor s někým, kdo je poučen, vzdělán, má životní zkušenosti, příp. také návštěva psychologa. Je užitečné rozebrat okolnosti, za kterých depresivní nálady přicházejí, upravit životní styl, hodnoty, cíle, angažovanost .. . Je nejvyšší čas pro systematickou péči o duševní zdraví, odborně vedenou relaxaci a preventivní léčbu. Udržet si tak výkonnost, schopnost pracovat, neztratit důležité vztahy. V této fázi je možné rizikové faktory ovlivnit nesrovnatelně snadněji a s menšími investicemi, než v průběhu rozvinutého onemocnění.

Deprese nepřichází náhle. Onemocněním zpravidla organizmus reaguje na psychickou zátěž. Někdy podceňovanou nebo neovlivnitelnou bez vnější pomoci. V medicínském pojetí je deprese nemoc s intenzivními projevy. Trvají velmi dlouho, silně ovlivňují každodenní život nejen člověka depresí zasaženého, ale i jeho okolí. Deprese se dotýká rodiny, přátel, zaměstnání. Deprese bývá doprovázena poruchou metabolizmu důležitých hormonů (serotonin, dopamin, noradrenalin). Klasická medicína nejčastěji zvládá příznaky pomoci léků. Doba nezbytná pro léčení deprese se pak počítá spíše na měsíce než na týdny. Farmakoterapii při depresi je vždy potřebné doplnit psychologickou pomocí, která umožní řešit příčiny - psychické vyčerpání a stres vyvolaný dlouhodobými potížemi.

Prognóza léčení deprese je vždy příznivější při nasazení programu po prvních příznacích. Ideální jsou preventivní programy. Předcházejí ztrátám ekonomickým, psychologickým, ale i sociálním, vztahovým. Investice do prevence psychických poruch představují nezbytnou, velmi výhodnou položku osobního, rodinného i firemního rozpočtu.


Léčba deprese má své fáze. Akutní léčba má za cíl zvládnout příznaky a umožnit obvyklé fungování. Trvá zpravidla 2 - 4 týdny. Následuje nezbytná udržovací léčba po dobu přibližně 3/4 roku.

Preventivní léčba, jejím cílem je zabránit propuknutí či návratu deprese. Bývá dlouhodobá, pobytová i ambulantní.

Prožívat depresivní stavy a nálady či onemocnět depresí může každý z nás. Statisticky jsou zhruba 3 x častěji mezi nemocnými ženy. Aby člověk onemocněl, musí se sejít několik podmínek. Určitou roli hrají vrozené dispozice k depresi. Více jsou ohroženi lidé zodpovědní, s vysokými nároky na sebe samotné, na přesnost a pořádek, pracovití, emočně citliví, ohleduplní.

Za významné příčiny deprese považujeme dlouhodobou psychickou zátěž a stres (rodina, škola, práce, náročné cíle, problémy ve vztazích, péče a zodpovědnost za druhé, nevyřešené problémy z minulosti), který postupně odčerpává energii a oslabuje psychickou odolnost, způsobuje úzkost. Ve stavu vyčerpání nabývají i obyčejné starosti obludných rozměrů a zdají se být neřešitelné.
Mezi příčiny deprese patří i celková zdravotní kondice - prodělaná onemocnění, hormonální funkce v různých životních obdobích, odolnost imunitního systému. Latentní depresi obyčejně uvolňuje "spouštěcí situace" - událost, zážitek, krize, životní situace, ale často jen okamžik, který se hluboce dotkne duše.

Když deprese přichází.
Pokud s velkou pravděpodobností cítíte, že špatná nálada, bolest, "depka" je přirozenou, logickou reakcí na určitou situaci (krize vztahu, nemoc, ztráta blízkého člověka, neúspěch), a že máte dost síly k překonání takové situace, je normální vydržet zhruba 3 - 7 dní, ztrátu si protrpět. Takové prožitky patří k životu.

Tušíte-li však, že to co se odehrálo bude pro vás nebo vaše blízké či známé " k nepřežití", nečekejte až vás deprese vyřadí z normálního života, pokuste se jí předcházet. Neostýchejte se, obraťte se o pomoc na svého lékaře. V akutní krizi výborně a rychle zabírají sedativa. Jejich včasným nasazením někdy lze předejít vleklým a obtížně napravitelným psychickým poruchám.

Trvají-li depresivní pocity, nálady, emoční stavy déle než týden, vyhledejte psychologa nebo lékaře. Nebraňte se nasadit antidepresiva, ať v podobě bylin a bylinných preparátů nebo léků. Moderní léky na depresi jsou bezpečné, nevyvolávají závislost, neomezí vás v dalších aktivitách. Pomáhají zvýšit psychickou odolnost a vyrovnat hladinu hormonů, které jsou za nálady a emoce zodpovědné. Včasné nasazení může výrazně zkrátit dobu léčení deprese. Bylinné preparáty na stres a deprese lze doporučit při mírnějších potížích.

Pomoc při depresi - moderní antidepresiva. Jsou nenávyková, je nezbytné užívat je delší dobu a vysazovat zvolna, pod lékařským dohledem. Příznivý efekt farmakoterapie se projeví relativně brzy, zpravidla za 1 až 2 týdny. Po zvládnutí nejsilnějších akutních příznaků deprese je velmi žádoucí spojit klasickou lékařskou péči s pomocí psychologa nebo psychoterapeuta. Zvýší se tak naděje na změnu těch okolností, které představují základ problému či onemocnění.

Cílem psychoterapie deprese je například
- zjistit, příp. upravit rizikové charakteristiky osobnosti,
- příznivě ovlivnit postoje k sobě samotnému, k aktuálním potížím, k okolí, budoucnosti
- doplnit chybějící psychickou energii
- doporučit změny životního stylu, posílit regenerační aktivity (koupele, masáže, relaxační   techniky..).

Novinky a pokroky, léčení deprese pomocí kryoterapie.
Velkou šancí pro zvládání deprese je kryoterapie. Naše vlastní výsledky jsou
v souladu se zprávou z výzkumu léčení depresí, kterou publikovali Rymaszewska J., Tulczynski A., Zagrobelny Z., Kiejna A., Hadrys T. pod názvem Influence of whole body cryotherapy on depressive symptoms. Odkazy na vědecká data ZDE

Působení velmi nízkých teplot v kryokabině při depresi vyvolává mohutnou mobilizační reakci. Její součástí je okamžitá produkce endorfinů a serotoninu, látek zodpovědných za náladu. Procedura má silný myo- a psychorelaxační účinek, uvolňuje napětí, redukuje úzkost, potlačuje bolest. Silné účinky na deprese jsou patrné velmi rychle. U většiny osob se nálada výrazně zlepší již po první návštěvě kryokabiny. Zároveň odeznívají mnohé
psychosomatické potíže, jako poruchy spánku či bolesti hlavy. Základní kůra v rozsahu
10 aplikací dokáže odstranit i dlouhotrvající potíže.

Rovněž transkraniální stimulace nízkofrekvenčními elektromagnetickými vlnami představuje neobyčejně účinný prostředek prevence a léčby. Obě metody řadu let naše lázně úspěšně aplikují, zkušenosti jsou vynikající.


Jako součást prevence, terapie i doléčování deprese je vhodné na čas změnit prostředí, které je se vznikem depresí spojeno. Navštívit lázně, vybrat si klidnou dovolenou.

Naléhavě varovat je třeba před alkoholem a drogami. Jejich účinkem se může podařit krátkodobý únik z deprese a depresivních pocitů. Ten je však následovaný těžkou kocovinou. Alkohol zesiluje ty emoce, se kterými saháme po skleničce.


Tel. 777 310 622 
Kontakt, objednání >>>ZDE


www.relaxace.com © 2009